ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA…

2023 m. sausio 1 – oji

 

I SEKMADIENIS PO ŠV. KALĖDŲ, IŠKILMĖ.

 

Šv. Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:  9.00 val. ir 10.30 val.

 

Šiandien švenčiame:

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĘ

 

Dieve, nekalta Švenčiausiosios Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų. Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

 

Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal Izraelio apeigas Jam vardo suteikimo diena, Šventosios Dievo Gimdytojos, kurią Efezo Visuotinis Susirinkimas paskelbė Theotokon, iškilmė, nes iš jos Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp žmonių, buvo Dievo Sūnus, Taikos Kunigaikštis, kuriam duotas Vardas yra aukščiausias iš visų vardų.

 

PASAULINĘ  TAIKOS  DIENĄ

Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą skaityti…

https://www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2022-12/popieziaus-zinia-pasaulines-taikos-dienos-proga.html

MALDA PRAŠANT TAIKOS

 

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu kalbėjai savo apaštalams: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis“ (Jn 14, 27). Nežiūrėk mūsų nuodėmių, bet savo nuopelnų ir suteik visiems Tavo tarnams, kad tie, kuriuos visagalis Tėvas sukūrė ir veda, kuriuos Tu atpirkai Brangiausiuoju Krauju ir paskyrei amžinajam gyvenimui, vienas kitą visa širdimi dėl Tavęs mylėtų, taptų vienos širdies ir džiaugtųsi amžinąja Tavo taika.

 

Viešpatie Jėzau Kristau, apie Tave pranašas giedojo: „Jį garbins visi žemės karaliai, visos tautos jam tarnaus“ (Ps 71, 11). Išplėsk savo karalystę visoje žmonijoje, išliek Tavo tikėjimo šviesą visiems žmonėms, išvaduok juos iš aistrų vilionių bei pančių ir nukreipk į dangiškus dalykus. Maloningai suteik, kad valstybės ir tautos, suvienytos Tavo nekaltosios Sužadėtinės, šventosios Bažnyčios, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, taikos Karalienei, pradėtų Tau nuolankiai tarnauti. Tegul iš visų kalbų ir tautų suskamba vienas choras, kuris Tave dieną naktį šlovintų, garbintų, aukštintų, o tautų Karaliau ir Valdove, taikos Kunigaikšti, nemirtingasis amžių Karaliau. Amen.

 

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba recituojant himną ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt