ŠV. MYKOLAS, GABRIELIUS IR RAPOLAS

ARKANGELAI YRA MŪSŲ PAŠAUKIMO BROLIAI.

 

Šventieji arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra tarsi mūsų pašaukimo broliai: jie stovi Viešpaties akivaizdoje, kad Jam tarnautų, Jį šlovintų, kad kontempliuotų Viešpaties veido šlovę. Tačiau Viešpats juos siunčia, kad palydėtų mus gyvenimo kelyje…

Šventojo Tėvo pasiūlyta  malda, kad prašytume šventųjų arkangelų užtarimo. Svarbus jų vaidmuo mums, esantiems pakeliui kelyje link išganymo:

„Mykolai, padėki mums kovoje; kiekvienas mūsų žino kokią kovą šiandien gyvenime kovoja. Kiekvienas iš mūsų žinome kokia yra pagrindinė kova, kurioje rizikuojame išganymu. Padėki mums Gabrieliau, atneški mums žinias, atneški Gerąją išganymo žinią, kad Jėzus yra su mumis, kad Jėzus mus išgelbėjo ir suteikė viltį. Rapolai, paėmęs už rankos palydėki mus, kad nepamestume kelio, kad neliktume vietoje. Kad visuomet eitume, tavo padedami.“

2021 m. rugsėjo 29 d., trečiadienis.

ŠV. MYKOLAS, GABRIELIUS  IR  RAPOLAS, ARKANGELAI, šventė.

Šv. Mišios  aukojamos  18.00 val.

 

Liaudyje šį diena vadinama  Mykolinėmis – tai viena gražiausių rudens švenčių.

Minimas Mykolas arkangelas, Dievo pasiuntinys ir visų angelų galingiausias kovoje su Liuciferio piktosiomis dvasiomis.

Labiausiai žinomi gerbiami arkangelai. Pranašas Danielius vadina Mykolą ,,galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu (plg. Apr. 12, 7-9). Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina (Lk 1, 26-38). Rapolas apie save sako: ,,Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15).

 

Bazilikos, pastatytos Šv. Mykolo garbei Romoje, Salaro gatvėje (via Salaria), konsekracijos dieną yra švenčiami trys arkangelai, kurie Šventojo Rašto liudijimu turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja Dievui ir kurie, kontempliuodami Jo Veidą, neperstojamai Jį garbina.

 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje taip pat yra garbinamas Šv. arkangelas Mykolas  ir yra altorius jo  garbei. Kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį aukojamos  Šv. Mišios į Šv. arkangelą Mykolą.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt