PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

2019 m. vasario 11 – oji

(Pirmadienis)

Šv. Mišios aukojamos 9.00 val.

Po Šv. Mišių bus teikiamas Ligonių Sakramentas.

10.00 val. Ligonių Sakramentas bus teikiamas Kuršėnų ligoninėje.

,,Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:

      stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui;

      tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos,

      o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir meilės.“

 

Šiandien taip pat yra minima Lurdo Švč. Mergelė Marija.  

 

       Lurdo Švč. Mergelė Marija, kurią ketvirtaisiais (1858 m.)  po  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metais Pirenėjų kalnuose prie Gavės upės netoli Lurdo miestelio paprasta mergaitė Šv. Bernadeta Subiru (Soubirous) ne kartą matė Masabielio (Massabielle) uolose, save įvardijo: Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“

       Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių.

 

Lurdas prie Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.

Tai parapijiečių mėgstama vieta. Čia ateina pasimelsti arba taip pasėdėti tyloje ir ramybėje prašant Dievo Motinos Marijos palaimos.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt