MALONĖ TELYDI JŪS VISUS…

Kreipiuosi  į geros valios žmones, buvusius ir esamus kuršėniečius bei verslininkus, ir kviečiu VISUS į pagalbą atnaujinti šią didingą A†A kunigo klebono kanauninko kankinio Vaclovo Dambrausko rūpesčiu pastatytą šventovę. Tai mūsų visų dvasinis bei istorinis turtas…

     Nuoširdžiai dėkoju Tiems, kurie jau savo auka prisidėjo prie šių darbų.

     Tikiuosi, kad  susitelkus mūsų bendruomenei, su Dievo palaima sugebėsime įveikti visus  sunkumus ir kartu švęsti didingus savo parapijos Jubiliejus…

     Mielieji, su užsidegimu visi kartu kvieskime Šventąją Dvasią į bendruomenės, nes Ji mums labai reikalinga pasitinkant Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir bažnyčios garbingus Jubiliejus…

 

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt