Kunigas vikaras altarista jubiliatas JULIJONAS MIŠKINIS 1935 – 1962 – 2021

AA

Kunigas vikaras altarista jubiliatas

JULIJONAS  MIŠKINIS

1935 – 1962 – 2021

2021 m. rugpjūčio 19 d.

į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ilgametis (1996 – 2021) kunigas

Julijonas Miškinis.

 

Kunigas Julijonas Miškinis 

rugpjūčio 22 d., Sekmadienį,

po 10.30 val. Šv. Mišių (Sumos) bus pašarvotas

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Vakare 18.00 val. gedulinės Šv. Mišios.

 

Rugpjūčio 23 d. 11.00 val. bažnyčioje bus aukojamos laidotuvių Šv. Mišios.

 Po Šv. Mišių, kunigo Julijono Miškinio žemiškieji palaikai bus palaidoti bažnyčioje šventoriuje.

 

,,Užmigusiam su prisikėlimo viltimi, leisk jam, Viešpatie,

savo Veido šviesą regėti…“

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt