KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – ŠV. VELYKOS

Evangelija     Jn 20, 1–9

Jis turėjo prisikelti iš numirusių
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato numestas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numestą, bet suvyniotą atskirai. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs prisikelti iš numirusių.

 

 

,,Tegul Velykinis džiaugsmas spindi Jumyse ir ramybė širdyje.“

 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

ŠV. VĖLYKOS

2022 m. balandžio 17 d., Sekmadienis

8.00 val. – Prisikėlimo Šv. Mišios, procesija.

Sekančios Šv. Mišios aukojamos  10.30 val.

Šv. Velykų dienoje – po Prisikėlimo  Šv. Mišių ir po 10.30 val. Šv. Mišių šventinami Velykiniai valgiai.

 

2-OJI ŠV. VĖLYKŲ DIENA

Balandžio 18 d., pirmadienis

Šv. Mišios aukojamos 10.30 val.

 

Su  Šv. Velykomis!

Šviesaus, gaivaus ir viltingo Prisikėlimo Ryto.

Aleliuja,  Aleliuja!

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt