KRISTAUS PAAUKOJIMAS GRABNYČIOS

KRISTAUS  PAAUKOJIMAS

 GRABNYČIOS

2019 m. vasario 2 d. (šeštadienis)

Šv. Mišios aukojamos  10.30 val.

Prieš Šv. Mišias šventinamos žvakės ir daroma procesija.

 

Baigėsi 2018 m. Adventas, pasirengimas Kalėdų iškilmėms, Trijų Karalių iškilmės, Kristaus Krikšto šventė (2019 m. sausio 13 d.). Po Kristaus Krikšto švenčių baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau mūsų šventovėje prakartėlė bus laikoma pagal seną paprotį iki vasario 2 d. imtinai, t. y. Kristaus Paaukojimo, kitaip vadinamos Grabnyčių šventės, per kurias šventinamos žvakės (RM, 727). Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – ,,šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.

 

 „Tegul visi, kurie šiandien bažnyčioje gėrisi žvakių spindesiu, laimingai pasieks tavo garbės šviesą danguje“.

 

 

Vasario 2-oji taip pat ir pašvęstojo gyvenimo diena.

                              Popiežius: Pašvęstieji – brangi dovana Bažnyčiai

 

      „Šio bendro principo neturėtų užmiršti nei ganytojai, nei pašvęstieji. Pašvęstasis gyvenimas, kaip moko Vatikano II Susirinkimas, yra dvasinis lobis, tarnaujantis viso Kristaus Kūno gerovei (plg. Lumen  gentium, 43). Dėl to drąsinu ganytojus, o taip pat ir jus, – sakė popiežius suvažiavimo dalyviams, –  skatinti savo vyskupijose įvairias charizmas, senas ir naujas. Būkite artimi pašvęstiesiems, padėkite  Dievo tautai suprasti pašvęstojo gyvenimo vertingumą“.

 

Kviečiame melstis už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.

 

 

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt