Klebono mons. Vytauto Kadžio pirmas susitikimas su Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijiečiais 2016 m. liepos 25 d. po Sumos Šv. Mišių…..

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt