GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS

„ Prašykite, ir gausite. Ieškokite, ir rasite.

Belskite, ir jums bus atidaryta.“  (Mt 7, 7–12)

GAVĖNIOS  ŠV. REKOLEKCIJOS

2019 m. balandžio 7 d.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos 9.0010.30  ir 12.00 val.

Šv. Rekolekcijų vedėjas

pranciškonas brolis kunigas

Severin Armin Holocher OFM.

 

,, … Kita vertus būna, jog ir pats žmogus nevertina savęs. Negalima prekiauti širdimi, sudedant visus savo jausmus ant pinigų ir gerbūvio aukuro. Negalima prekiauti savimi, parduodant orumą ir garbingumą už trupinį valdžios, laikinos naudos ar sėkmės viziją.

Niekuomet neturime pamiršti, kad mūsų gyvenimas nėra panašus į kažkieno sumanytą biznio planą. Mes visi esame laimės ieškotojai, palaipsniui suvokiantys, jog regimoji tikrovė yra tai, kas daug žada ir mažai teištesi. Vien tik sugebėjimas duoti ir priimti meilę turi reikšmės mūsų laimės ieškojimuose.

Ten ir yra tikrieji Tėvo namai…

 

 

Prisiminimai iš 2018 m. Gavėnios Šv. Rekolekcijų:

 

2018 m. kovo 4 d.,  III Gavėnios sekmadienis. Šv. Mišios buvo aukojamos Sekmadienio tvarka:  9.00, 10.30 ir 12.00 valandomis. Tą dieną mūsų bažnyčioje vyko Gavėnios Šv. Rekolekcijos, kurias vedė  br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Taip pat Šv. Rekolekcijose dalyvavo Šakynos  Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Stanislovas Žukauskis.

        III Gavėnios sekmadienis, tai pirmas mėnesio sekmadienis,  Dievo Gailestingumo sekmadienis. Tą dieną pirmas Šv. Mišias aukojo svečias kleb. Stanislovas Žukauskis kartu su jub. Kun. Julijonu Miškiniu, o pamokslą sakė Šv. Rekolekcijų vadovas br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap.  Po Šv. Mišių buvo išstatytas Švč. Sakramentas ir buvo meldžiamasi į Dievo Gailestingumą.

        10.00 val., parapijos klebonui išstačius Šv. Kryžiaus relikviją,  buvo apmąstomas Jėzaus Kristaus Kančios kelias. Kryžiaus Kelio apmąstymui vadovavo Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras.

        10.30 val. Sumos Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė  br. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Šv.  Mišių pabaigoje, klebonas mons. Vytautas Kadys padėkojo visiems už dalyvavimą Šv. Rekolekcijose ir parapijiečiams plojant, įteikė svečiams gėlių.

         Šv. Rekolekcijų vadovas labai buvo sujaudintas gavęs gėlių, sakė, kad šventoji Dvasia aplankė jį… . Prisipažino, kad nėra gavęs jokių gėlių…

        12.00 val. Šv. Mišias Jaunimui aukojo parapijos klebonas, o pamokslą – pokalbį pravedė svečias – vienuolis.

 

Akimirkos iš Gavėnios Šv. Rekolekcijų:

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt