BAŽNYČIOS ATNAUJINIMAS

Kas statyt bažnyčiai į duos,

Turto susikraus danguos,

Nes bažnyčia, kaip žinai,

Yra Viešpaties namai.

Koks laimingas tas žmogus:

Dievas jam dėkingas bus.

 

Jį mielai priims, mylės,

Nes skolas grąžint turės!

Ir žmogus su angelais,

Kaip namon, bažnyčion eis.

Koki laimė tau širdie,

Būt pas Dievą, kaip namie!

 

(1927 m. tekstas iš Kuršėnų bažnyčios statybos lankstinuko)    

 

*******

      Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia istorinė, stačiakampio plano, bazilikinė, su bokšteliais. Vidus 3 navų (šoninės žemesnės), turi 12 altorių. Šventorių juosia akmenų ir ažūrinė plytų mūro tvora. 1933 m. pastatyta Bažnyčia, teritorija ir kiti statiniai reikalauja remonto, renovacijos ir atnaujinimo.

      Nuo 2016 metų atvykęs į šią šventovę pamačiau, kad Kuršėnų parapijos bažnyčia reikalauja labai didelio atnaujinimo. Apie pokyčius buvo planuojama nuo pat pirmų metų, bet realybėje vyksta viskas kitaip… Parapijos klebonija taip pat buvo labai prastoje būklėje… Šis pastatas nematė remonto turbūt nuo pastatymo (Tik buvo įdėti nauji plastikiniai langai ir tie patys … vėjas pučia kiaurai.. .) ir tais pačiais metais buvo pradėta remontuoti klebonija ir kiemas. Dėka geradarių kieme išklota trinkelėmis (auka iš Šiaulių), prie ūkinio pastato pastatyta pavėsinė transportui pastatyti (taip pat vienos lentpjūvės savininko iš Kuršėnų auka (lentos). Reikėjo tik pasamdyti darbininkus, kurie galėjo padaryti šiuos darbus. Klebonijos pastato viduje buvo pertvarkyti kambariai ir įrengta parapijos raštinė. Buvo planuota ir pakeisti pastato stogą ir su fasadu kažką padaryti, kad klebonijos pastatas atrodytu gražiau ir, kad būtų kur priimti interesantus. Laikui bėgant, paaiškėjo, kad  išeina ne taip, kaip norisi… Klebonijos remontai užsitiesė… tam reikėjo lėšų…

     Bažnyčios viduje 2016 m. buvo  įrengta nauja elektros skydinę. Tais pačiais metais jau buvo planuojama apie bažnyčios remontus. Buvo atvykę meistrai iš Lenkijos, kurie restauruoja bažnyčias Lenkijoje ir Lietuvoje ir su kuriais jau buvo sutarta dėl šių remontų… Ir dėl bažnyčioje naujų langų buvo kalbama…, bet deja. tam tikros situacijos pakeitė visus planus. Pavyko tik pagaminti du suolus (balti stovi bažnyčios gale) vietoj netinkamų, trys suolus, kurie pastatyti prezbiterijoje (prie altoriaus) patarnautojams bei svečiams – kunigams atsisėsti ir dvi aukų dėžutes, kad galima būtų  padėti tvarkingai ir patogiai lankstinukus. Deja per vagystes buvo sudaužytos…

     Bažnyčios gale, šiluminio tinklo patalpose  prie įrengto tualeto pakeistos supuvusias grindys ir nudažytos. Tuo pačiu nudažytos ir šioje patalpoje sienos. Dabar jau galima laikyti inventorių.

2018 m. dėl vykdomų vagysčių bažnyčioje (nuo Joninių iki spalio mėn. trylika ar keturiolika kartų.) buvo įvesta apsaugos signalizacija. Kiek buvo rūpesčių ir išgyvenimų. Buvo išlaužomos aukų dėžės, sugadintos durys ir išlaužtos spynos , tualete buvo išdaužtas langas ir sudaužyta kriauklė. O tai reikėjo ir suremontuoti ir pakeisti spinas ir t. t. O tai viskas kainuoja…

Po to įrengta bažnyčioje ir priešgaisrinė.

     Vėliau buvo išimtos iš visų altorių neveikiančios lemputes (kai kur jų net nebuvo, o matėsi skylės)  su visais sutrūkinėjusiais ir pasenusiais laidais. Dėka vieno vietinio parapijiečio staliaus Vytauto buvo pagaminta apie tūkstantį dekoratyvinių bumbuliukų ir į lempučių vietas buvo įdėtos šios dekoracijos. Gavosi gan originaliai ir estetiškai. Visi altoriai įgavo kitą įvaizdį.

     Buvo sutvarkyti bažnyčios šviestuvai-žirandėliai (sietinai). Bažnyčioje jų yra išviso trys ir visi skirtingi. Vieno žirandėlio lempos buvo nukrypusios į skirtingas puses, vaizdas buvo ne koks…  Visų žirandėlių lemputės buvo pakeistos į ekonomiškas lemputes. Talkininkavo zakristijonas Edvertas.

     Vietinio parapijiečio elektriko Kęstučio triūsu,  ant visų esamų bažnyčioje altorių įvedė elektros laidus į visas žvakides ir padarė jas degančiais su elektra. Taip pat padarė kitokį dideliuose altoriuose statulų apšvietimą. Kadangi bažnyčios patalpos yra gan didelės ir daug altorių, ir daug žvakių, tai sudaro didelį nepatogumą vienam zakristijonui uždeginėti su žibintuvėliu.

     Buvo suremontuotos bažnyčios iš lauko durys, nes visa apačia buvo supuvusi. Taip pat jas padėjo suremontuoti stalius Vytautas.

     Bažnyčios viduje, Švč. Mergelės Marijos altoriaus navoje, t. y. prie šoninio įėjimo į bažnyčią, įdėtos naujos durys (2.000,00 Eur.), kad mažiau eitu šaltis…

     2020 m. dėka Kuršėnų  Komunalinio ūkio vadovui Vytautui ir parapijiečiams buvo nudažytos bažnyčios durys bei šventoriuje esantys suolai (Dažai buvo nupirkti iš parapijos lėšų).

     Prieš kelius metus, vykstant Covido pandemijai, nuo bažnyčios bokšto pradėjo kristi tinkas, apgadinęs stogo dangą. Bažnyčia yra lengvai prieinama, todėl kėlė pavojų žmonėms patenkantiems į bažnyčią pro pagrindinį įėjimą bei arti jo. Nedelsiant techninėmis priemonėmis buvo būtina apsaugoti įėjimą nuo krentančio tinko, lankytojams sudaryti saugų patekimą į bažnyčią.

      2020 – 2021 metai dėl epidemijos atsirado tarpas – tuštuma (nors Šv. Mišios buvo aukojamos kiekvieną dieną už parapijiečius ir jos geradarius, ir parapijos mirusiuosius. Parapijos bažnyčia gyvavo visą sunkų laikotarpį melsdamąsi už visus sergančius ir sveikus parapijiečius.

      Pagaminti du metaliniai stogeliai virš durų prie įėjimą į zakristiją ir iš bažnyčios priekinių mažųjų pagrindinio įėjimo durų. Yra gaminamas ir trečias stogelis, kuris bus pritvirtintas virš šoninių durų įeinant į bažnyčią.

      Šventoriuje esanti raudonų plytų ažūrinė tvora bei tvoroje esančios Jėzaus Kristaus Kryžiaus kelio koplytėlės yra taip pat tragiškoje padėtyje. 2021 m. liepos mėn. pradėta restauruoti ir po truputį jau restauruotos  keturios stotys. Kad gražiau atrodytu, reikia pirmą tvoros mūrą sutvarkyti ir naujus langus pagaminti, nes tos vietom visiškai mediniai rėmai supuvę. Tuo pat metu buvo nudažyti vartai. Prie šio dažymo prisidėjo ir mūsų zakristijonas. Edvertas yra prisidėjęs ir prie kitų darbų.

      2021 m. lapkričio mėn. pabaigoje buvo  kreiptasi į Šiaulių raj. savivaldybę dėl paramos skirimo bažnyčios bokšto ir stogo remontui. 2022 m. pradžioje buvo dar pateikti raštai – prašymai dėl bažnyčios grindų ir suolų remontų ne tik dėl Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos 500 metų jubiliejaus ir bažnyčios 90 metų nuo pastatymo jubiliejaus, kurie sukanka 2023 metais, bet ir dėl to, kad būtinas grindų remontas, t. y. supuvusių lentų pakeitimas ir dažymas bei suolų atnaujinimas. Metų pabaigoje buvo pateiktas prašymas dėl apmokėjimo už antrų durų (2.420,00 Eur.) pagaminimą, kurios įdėtos bažnyčios viduje vietoje durų, kurios buvo aptrauktos dermantinu ir ant tiek subadytos visokiais skelbimais… Tai ne kažkoks bažnyčios įvaizdis… Prie šitų durų pagaminimo prisidėjo ir Šiaulių raj. savivaldybė skirdama 2.000,00 Eur. 

      2021 m. aprimus epidemijai,  gruodžio pradžioje (dėl kainų kilimo)  iš anksto buvo nupirkti grindims ir suolams dažai iš parapijos lėšų – 744,40 Eur.

      2022 m. pradžioje buvo kreiptasi pakartotinai į Šiaulių raj. savivaldybę dėl papildomų lėšų skirimo dėl visų šių remontų.

     Sausio mėn. buvo  kreiptasi į UAB ,,Pastatų Konstrukcijos“ dėl statinio (bokšto) ekspertizės. Už atliktą dalinę ekspertizę buvo apmokėta iš parapijos lėšų 1.089,00 Eur.

     Kovo mėn. buvo apmokėta  už pastolių projektavimo darbus – 544,50 Eur. (Lokalinei Sąmatai pagrįsti dėl bažnyčios stogo ir fasado avarinei grėsmei likviduoti už metalinių sustiprintų inventorinių iki 30 m aukščio pastolių pastatymas (6 mėnesiams) išorės darbams  buvo numatyta  – 33.140,34 Eur.).

     Žiemos metu, t. y. šildymo metu, už 2021 – 2022 metų šildymą buvo apmokėta  5.389,32  Eur. iš parapijos lėšų.

     Balandžio mėn. pradžioje Šiaulių raj. Savivaldybė bei Tarybai pritarus skyrė  remontams  – 18. 024,33 Eur.:

  1. Bokšto stogo ir fasado paprastajam remontui –  12.857,86 Eur.;
  2. Grindims (600 kv. m.) perdažyti, nuvalant 30% senų dažų – 5.166,47 Eur.

     Balandžio mėn. po Atvelykio prasidėjo bokšto remontas. Pagal sudarytą sutartį su aukštalipiais (alpinistais) atlikti bokšto fasado avarines situacijos likvidavimo darbus, nes pagal savivaldybės sudarytas sąmatas yra neįmanoma atnaujinti bažnyčią. Tai mūsų parapijai labai didėli pinigai. Pagal Lokalines sąmatas buvo priskaičiuota  294.905,46 Eur.

      Buvo nuplautas ir nuvalytas bažnyčios bokštas nuo įtrūkusio bei atšokusio nuo sienos tinko. Bažnyčios bokšte įrengtas žaibolaidis, kuris nebuvo pastatytas atstatant bokštą.  Dėl oro sąlygų darbai šiek tiek užsitiesė  ir turėjo vykti vykdyti darbus kitur.  Šituos darbus užbaigti sugrįš šiek tiek vėliau…

     Gegužės  mėn. pabaigoje, buvo nuplautos  bažnyčios sienos iki langų ir pamatai bei laiptai nuo purvo bei samanų, taip pat bažnyčios šventoriuje palaidotų kunigų paminklų. Bažnyčios fasadas tiesiog pašviesėjo…

     Dėl Pirmosios Šv. Komunijos bei Sutvirtinimo švenčių turėjome atidėti bažnyčios vidaus remontus ir pagaliau bažnyčioje prasidėjo rimtas remontas… Remontas prasidėjo nuo supuvusių grindų keitimo (Lentos pirktos iš parapijos lėšų – 600,00 Eur.).  Tuo pačiu prasidėjo suolų ir grindų senų dažų šlifavimo-nugrandimo bei špakliavimo darbai.  Grindys būtina buvo šlifuoti visur ir visas, nes kitaip būtų labai nelygios grindis. Grindys nušlifuotos kokie 80%. Pradėtas ir suolų dažymas…

     Kuršėnuose nėra daug pastatų, kurie atpasakotų šios gyvenamosios vietovės ir žmonių istoriją. Tačiau vienas ir jų, ir svarbiausias – Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri per visą savo gyvavimo laikotarpį buvo ne tik krikščionių katalikų maldos namai, bet ir atliko švietimo, kultūros puoselėjimo funkcijas, ugdė Kuršėnų gyventojų tautiškumą ir patriotiškumą.

        Į Kuršėnų bažnyčią užsuka piligrimai iš visos Lietuvos. Būtų visiems malonu pamatyti gražią ir tvarkingą šventovę, nes ji yra ypatingo grožio šventovė. Bažnyčios bokštas matomas iš visų įvažiavimo į Kuršėnų miestą kelių. Manau, kad malonu būtų visiems parapijiečiams ir svečiams krikštijant vaikučius ir, kad santuokų būtų daugiau, nes kuo blogesnė mūsų šventovė už kitas sutvarkytas ir išgražintas  bažnyčias.

      Labai prašome Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo gražuolės bažnyčios dar neužbaigtus išorės ir vidaus darbus paremti auka, malda, gal būt savo pagalba…, nes šiems darbams savivaldybės finansavimo lėšų neužtenka. O dar laukia bažnyčios šventorius. Būtina keisti grindinį – takus, nebeįmanoma nei nušluoti, nei praeiti… Tuo pačiu noriu padėkoti talkininkėms, kurios dalyvauja talkose tvarkant šventorių.

      Kaip bebūtų keista, prie klebono tarnavo AA Kazimieras Pieškus, nukankintas kartu su klebonu AA V. Dambrausku ir šiuo metu taip pat patarnauja Šv. Mišiose ir padeda klebonui kai kuriose darbuose zakristijonas Edvertas  Pieškus.

      Kviečiu VISŲ į pagalbą atnaujinti šią didingą kunigo klebono kanauninko AA Vaclovo Dambrausko rūpesčiu pastatytą šventovę. Tai mūsų visų dvasinis bei istorinis turtas…

        Mielieji, su užsidegimu visi kartu kvieskime Šventąją Dvasią į bendruomenės, nes Ji mums labai reikalinga pasitinkant Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ir bažnyčios garbingus jubiliejus. Kviečiu norinčius ir galinčius prisidėti prie šios šventovės bokšto, grindų, suolų, šventoriaus atnaujinimo darbų.

       Nuoširdžiai dėkoju Tiems, kurie jau savo auka prisidėjo prie šių darbų.

       Tikiuosi, kad  susitelkus mūsų bendruomenei, su Dievo palaima sugebėsime įveikti visus sunkumus ir kartu švęsti didingus savo parapijos Jubiliejus.

~~~

Ačiū Jums už dosnumą ir gerumą,

Už pastangas ir bendrystę,

Puoselėjant Dievo namus Kuršėnuose!

 

Malonė telydi Jūs visus…

 

Pagarbiai

Parapijos klebonas

 

 Apie tolimesnius remonto darbus bus daugiau… arba pranešama….

 

Bažnyčios bokšto remonto darbų akimirkos…

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt